ΠΕΡΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Όλοι οι κατασκευαστές κινητήρων έχουν εξελίξει τα συστήματα τροφοδοσίας των κινητήρων τους σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ποιότητα των καυσίμων που περνούν από αυτά και ειδικά οι πετρελαιοκινητήρες.
Δεν έχουν ασχοληθεί όμως καθόλου να εξελίξουν παράλληλα και τα φίλτρα καυσίμων με αποτέλεσμα να περνούν από αυτά τόσο οι σκληροί ρύποι όσο και το νερό που μπορεί να υπάρχουν σε αυτά.

Φίλτρα πετρελαίου.

 • Το υλικό φιλτραρίσματος στα φίλτρα πετρελαίου σήμερα είναι διηθητικό χαρτί (στυπόχαρτο) και σε αυτό στηρίζονται όλοι οι κατασκευαστές τους.
 • Το διηθητικό χαρτί μέσα στο φίλτρο πετρελαίου είναι σε ένα δεύτερο μικρότερο ίδιο σχήμα όπως το εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα του φίλτρου.
 • Η διηθητικότητα που δίνουν οι κατασκευαστές φίλτρων στο διηθητικό χαρτί τους είναι πάντα όταν αυτά είναι καινούργια.
 • Μετά από λειτουργία 2000 - 3000 Χιλιόμετρα του κινητήρα η διηθητικότητα τους είναι άγνωστη.

Λειτουργία φίλτρων πετρελαίου.

Επάνω στην γραμμή μεταφοράς πετρελαίου από το ρεζερβουάρ προς την αντλία ο κατασκευαστής τοποθετεί το φίλτρο του για να προστατέψει το σύστημα τροφοδοσίας του κινητήρα.
Το φίλτρο του κατασκευαστή αποτελείται από την εξωτερική μεταλλική αποθήκη πετρελαίου και απο διηθητικό χαρτί για φίλτρο στο εσωτερικό της μεταλλικής αποθήκης.
Όταν ο κινητήρας λειτουργεί η αντλία πετρελαίου ρουφάει (υπό πίεση) πετρέλαιο από το ρεζερβουάρ μαζί με ρύπους και νερό όταν υπάρχουν σε αυτό.
Το πετρέλαιο στην πορεία του από το ρεζερβουάρ προς την αντλία μπαίνει από την εξωτερική πλευρά του διηθητικού χαρτιού μέσα στο φίλτρο φιλτράρεται σε αυτό περνώντας από μέσα του και πηγαίνει στην αντλία.
Ένας σκληρός ρύπος που θα βρεθεί στο πετρέλαιο θα σταματήσει επάνω στο διηθητικό χαρτί.
Είναι όμως θέμα χρόνου πότε ο σκληρός ρύπος θα τρυπήσει το διηθητικό χαρτί του φίλτρου γιατί τον τραβάει η αντλία μαζί με το πετρέλαιο.  Περισσότερα..

Νεροπαγίδευση φίλτρων πετρελαίου

Το νερό έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος από το πετρέλαιο
Όταν υπάρχει νερό στο πετρέλαιο το νερό με την βαρύτητα του κάθεται στο κάτω σημείο μεταξύ του μεταλλικού περιβλήματος του φίλτρου και του διηθητικού χαρτιού του.
Όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί και το όχημα είναι σε ακινησία (ηρεμία) το νερό μουσκεύει από κάτω το διηθητικό χαρτί και όταν συγκεντρωθεί σε μεγάλη ποσότητα περνάει επάνω από αυτό με αποτέλεσμα όταν βάλουμε σε λειτουργία τον κινητήρα η αντλία να τραβήξει μαζί με το πετρέλαιο και το νερό.
Για τους παραπάνω λόγους ενώ τα οχήματα με πετρελαιοκινητήρες έχουν φίλτρα πετρελαίου μετά από κάποια χιλιόμετρα που διανύουν καταστρέφουν της αντλίες και τα μπέκ τους από ρύπους η νερό και η επισκευή τους είναι πολύ δαπανηρή.

ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FMO®

Το υλικό φιλτραρίσματος στα ειδικά φίλτρα καυσίμων των συσκευών FMO® είναι πορώδες μέταλλο και δεν μπορεί να το διαπεράσει κανένας σκληρός ρύπος.
Τα πορώδες μέταλλα φιλτραρίσματος στις συσκευές FMO® έχουν βαθμό αντίστασης στους σκληρούς ρύπους 100%.
Η διηθητικότητα φιλτραρίσματος των πορώδη μετάλλων στις συσκευές FMO® δεν αλλάζει κατά την χρήση τους.
Η Fpfilters® με το υλικό της αυτό έχει προσθέσει νέα προδιαγραφή στα υλικά φιλτραρίσματος καυσίμων και είναι η αντίσταση σε σκληρούς ρύπους.

Νεροπαγίδευση συσκευών FMO®

Στα πορώδες μέταλλα φιλτραρίσματος fpfilters® το σχήμα, τα σφαιρίδια, ή διάταξη, η συμπίεση και συγκόλληση τους είναι έτσι κατασκευασμένα για να περνά στα διάκενα του μόνον το καύσιμο να απορρίπτεται το νερό όταν υπάρχει σε αυτό και να συγκεντρώνεται στο κάτω σημείο της αποθήκης καυσίμου της συσκευής.

Ειδικά χαρακτηριστικά συσκευών FMO®

 • Οικονομία καυσίμου.
 • Μείωση ρύπων καυσαερίων.
 • Ειδικό μέταλλο φίλτρο 100%.
 • Νεροπαγίδα 100%.
 • Καθαρισμός μεταλλικού φίλτρου όταν αυτό είναι απαραίτητο.
 • Οικολογικό.
 • Ανακυκλώσιμα υλικά 100%.
 • Σε κινητήρες που τοποθετήθηκαν συσκευές FMO® δεν εμφανίστηκαν ποτέ προβλήματα στα συστήματα τροφοδοσίας τους (αντλίες – μπέκ) και στης εκπομπές καυσαερίων τους.
GreekEnglish (United Kingdom)
diesel_diplo
diesel_heated_diplo
diesel_heated_mono
diesel_mono
gas_diplo
gas_mono
heater
marine
moto
normal
truck_fmo
truck_fmo1

Είπαν για εμάς

κάντε κλικ στην εικόνα
reviews

Η ιστοσελίδα αυτή και το σύνολο του περιεχομένου της (κείμενα, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι κλπ.) αποτελούν ιδιοκτησία της FPFILTERS® και/ή δικαιοπαρόχων της, προστατεύονται δε από τη σχετική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. Απαγορεύονται η, ολική ή μερική, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, τηλεφόρτωση (download), διασκευή, μετάφραση ή άλλη τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Φίλιππου Ε. Παπαβασιλειου. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη εκτύπωση και αποθήκευση τμημάτων του περιεχομένου του σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε της αναγραφής της πηγής προέλευσής του.