Αυτόματος θερμαντήρας πετρελαίου Fpfilters® 12vDC

Τοποθετείται προαιρετικά στις συσκευές πετρελαίου FMO® σειράς 0811-ΧΧΧΧ και 0822-XXXX

heaterΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ....
Το πετρέλαιο κίνησης είναι βιοκαύσιμο. Περιέχει στα συστατικά του παραφίνη και biodiesel. Σε συνθήκες θερμοκρασίας 0 0C τα δύο αυτά συστατικά χάνουν την ρευστότητα τους και πήζουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το πετρέλαιο να χάνει την ροή του, η παραφίνη και οι κρύσταλλοι bio να φράζουν τους πόρους του φίλτρου, ο κινητήρας να χάνει την δύναμή του έως και να μην λειτουργεί. Σε τέτοιες συνθήκες χρειάζεται σωστή θέρμανση του πετρελαίου κίνησης.

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ο θερμαντήρας Fpfilters® με τον αυτόματο αισθητήρα θερμοκρασίας που διαθέτει κρατά σταθερή θερμοκρασία στο πετρέλαιο κίνησης σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα.
Έτσι αποφεύγουμε τα φαινόμενα δημιουργίας παραφίνης, κρυστάλλων bio στο καύσιμο με αποτέλεσμα την σωστή ροή του ακόμη και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 0C.

ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Οι συσκευές πετρελαίου FMO® σειράς 0811-ΧΧΧΧ και 0822-XXXX διαθέτουν ειδική θέση με πάσα όπου βιδώνεται ο αυτόματος θερμαντήρας Fpfilters®.
Δεν χρειάζεται συντήρηση.
Πωλείται και χωριστά για τοποθέτηση σε συσκευές πετρελαίου FMO®.

Όλα τα προϊόντα Fpfilters® μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αλλαγή οχημάτων.

Τοποθετημένος αυτόματος θερμαντήρας Fpfilters® 12vDC σε μονή και διπλή συσκευή πετρελαίου FMO®.

diesel heated diplodiesel heated mono